Restauratie Sint-Pietersbrug Moen

Dit voorjaar starten de restauratiewerken van het Sint-Pieters ophaalbrugje in Moen gelegen aan de
oude arm van het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Het brugje dateert van het laatste kwart van de 19e eeuw
en is een beschermd monument.

Het Sint-Pietersbrugje is een zeldzaam geworden exemplaar van een ijzeren hefbrug met open
vakwerkconstructie die ooit manueel werd bediend. Door het gebruik van tegenwichten kon ze
gemakkelijk worden gedraaid. De kabel die van het tegenwicht naar de pijler liep, werd draaiend nader
toegehaald waardoor de brug de hoogte inging.

De brug die een merkteken is in het mooie landschap zal dus in ere worden hersteld waardoor het
mooiste plekje van Zwevegem zijn naam waardig zal zijn.

Er ging een lange lijdensweg vooraf omwille van de kostprijs die veel hoger lag dan oorspronkelijk
geraamd, waardoor de budgetten van Waterwegen & Zeekanaal moesten worden herzien. Uiteindelijk
zijn de werken toegewezen aan de firma Dugardein – De Sutter voor een bedrag van 591.704 euro.
Alles wordt gefinancierd door Waterwegen & Zeekanaal die, omwille van het feit dat het een beschermd
monument is, subsidies kunnen bekomen van Onroerend Erfgoed.

De werken zullen eind 2019 voltooid zijn.