Zwefie kick-off “Start to bike”

Zwevegem draagt het fietsbeleid hoog in het vaandel.

Het is één van de weinige gemeenten die het integraal fietsbeleid als bevoegdheidsdomein in het college van burgemeester en schepenen heeft opgenomen.

Zodoende werd ook in 2014 een heuse bewegingscampagne met de fiets opgestart onder de benaming Zwefie (Zwevegem Fietst).

Een 100-tal fietsers of beginnende fietsers hebben zich hiervoor in 2014 ingeschreven.

Ondertussen zijn we bezig aan de voorbereiding van het 3de werkjaar met de bedoeling opnieuw en vooral de nadruk te leggen op de basisgedachte, zijnde het gezond bewegen met de fiets en nieuwe fietsers op die manier aan  te trekken.

Vandaar dat in 2016, onder de vleugels van de Sportdienst van de gemeente een echte “Start to bike-campagne” georganiseerd wordt.

Het is de bedoeling hiermee echt nieuwe of beginnende fietsers aan te trekken en aan te zetten om gezond te bewegen met de fiets.

Gewoon gezellig samen aan sport doen en ondertussen genieten van het mooie landschap, overal in Zuid-West-Vlaanderen!

Op zondag 6 maart organiseren de gemeentelijke sportdienst en de bewegingscampagne Zwefie een infovergadering “Start to bike”.

Fietsen is inderdaad ideaal voor het hart, de longen en de spieren en het is ook een perfecte vetverbrander.

De begeleide fietstrainingen geven de startende deelnemers de kans om op eigen tempo door onze mooie streek te fietsen.

Het voordeel zich aan te sluiten bij de nieuwe campagne “Start to bike” is dat er voor begeleiding wordt gezorgd.

Vanaf het 2de weekend van maart wordt inderdaad onder begeleiding een trainingsprogramma afgewerkt om in 10 weken de conditie op te bouwen en om op het einde probleemloos 40 km. te kunnen fietsen.  Er wordt gestart met een uurtje fietsen en er wordt opgebouwd tot 2 uur gezellig en gezond fietsen.

De kick-off van 6 maart 2016 beperkt zich evenwel niet alleen tot de info over deze nieuwe Start to bike campagne maar zal tevens de start betekenen van het 3de werkjaar van Zwefie.

Het nieuwe werkjaar zal verder ook de nadruk leggen op het aangenaam fietsen volgens het niveau van de deelnemers.

Er zal immers gefietst worden in 4 verschillende categorieën  in functie van de eigen mogelijkheden en in functie van de gewenste doelstelling.

 

  • Groep 4 betreft de Start to bike campagne;

 

  • Groep 3 zal gevormd worden door recreanten met al dan niet een gewone fiets of koersfiets naar gelang de wens en de mogelijkheden.

De recreanten fietsen dus aan het gewone tempo van de recreant, starten iets later, een rit van ongeveer 2 uur;

 

  • Groep 2 richt zich op de sportieve fietser die iets meer wil.

In deze groep is het de bedoeling dat er gefietst wordt aan een tempo van ongeveer 22 à 24 km/u;

 

  • Tenslotte is er ook een groep (groep 1) die weggelegd is voor de meer gevorderde en gedreven fietsers.

Deze groep zal op een iets hoger tempo fietsen en zal dus iets vlugger de hellingen opzoeken.  Het is ook de bedoeling dat er voor deze groep langere ritten worden uitgestippeld.

 

Het voordeel van het fietsen in het kader van de bewegingscampagne ligt vooral in een gewaarborgde technische en sportieve begeleiding volgens het niveau en dus per groep.

 

Tenslotte is het ook eigen aan de Zwefiecampagne dat er op het einde van het seizoen, meer bepaald dit jaar het 3de weekend van augustus, een gezellige sportieve uitdaging wordt georganiseerd.

 

In tegenstelling tot vorige seizoenen is het de bedoeling dit jaar een weekend te organiseren met een sportieve uitdaging in functie van en rekening houdende met het niveau van elke groep zodat niemand moet afgeschrikt worden en iedereen met enthousiasme ernaar kan uitkijken.

Waar deze sportieve uitdaging zal plaatsvinden en hoe zij zal verlopen blijft een verrassing die pas op de kick-off zelf zal meegedeeld worden.

In elk geval kan nu reeds gesteld worden dat het echt de moeite zal zijn en dat het een combinatie zal worden van gezelligheid, beweging en sportiviteit.

Het is trouwens algemeen bekend dat motivatie om te sporten groter is wanneer een mooie en toffe doelstelling vooropgesteld wordt.

Zodoende zal de bewegingscampagne ook gepaard gaan met een gevoel van samenhorigheid.

 

Alle details over de Start to bike campagne, de Zwefiecampagne in het algemeen en de sportieve uitdaging zal u aldus vernemen op de Kick-off van zondag 6 maart om 11.00 u in het conferentiezaal van het Sportpunt 1 aan de Bekaertstraat 4 te Zwevegem.